Cenník Samooprava

Pôvodá cena

Zľava 33%

1. hodina10€  každá začatá hodina 10€
2. hodina10€ každá začatá hodina 10€
3. hodina10€ každých začatých 15min 2.5€
4. hodina10€ každých začatých 15min 2.5€
5. hodina10€ každých začatých 15min 2.5€
6. hodina8€ každých začatých 15min 2€
7. hodina8€ každých začatých 15min 2.€
8. hodina8€ každých začatých 15min 2€
9. hodina8€ každých začatých 15min 2€
10. hodina8€ každých začatých 15min 2€

 

Denná permanetka 10hodín 7€ / hodina70€
Týždenná permanetka 56hodín 4,9€ / hodina275€
Mesačná permanetka 224hodín   2,7€ / hodina600€
  
Mechanický zásah technika  do 15min15€
Každé privolanie technika na radu alebo konzultáciu10€