Cenník Samooprava

Pôvodná cena 

Aktuálna zľava 33%

1. hodina10€  každá začatá hodina 10€
2. hodina10€ každá začatá hodina 10€
3. hodina10€ každých začatých 15min 2,5€
4. hodina10€ každých začatých 15min 2,5€
5. hodina10€ každých začatých 15min 2,5€
6. hodina8€ každých začatých 15min 2€
7. hodina8€ každých začatých 15min 2€
8. hodina8€ každých začatých 15min 2€
9. hodina8€ každých začatých 15min 2€
10. hodina8€ každých začatých 15min 2€

Denná permanetka 10hodín 7€ / hodina 70€
Týždenná permanetka 56hodín 4,9€ / hodina 275€
Mesačná permanetka 224hodín   2,7€ / hodina 600€
Mechanický zásah technika  15min 5€
každé privolanie technika na radu alebo konzultáciu 2€