Cenník Samooprava

1. hodina10€  každá začatá hodina 10€
2. hodina10€ každá začatá hodina 10€
3. hodina10€ každých začatých 30min 5€
4. hodina10€ každých začatých 30min 5€
5. hodina10€ každých začatých 30min 5€
6. hodina10€ každých začatých 30min 5€
7. hodina8€ každých začatých 30min 4€
8. hodina8€ každých začatých 30min 4€
9. hodina8€ každých začatých 30min 4€
10. hodina8€ každých začatých 30min 4€

 

Denná permanetka 10hodín 7€ / hodina70€
Týždenná permanetka 56hodín 4,9€ / hodina275€
Mesačná permanetka 224hodín   2,7€ / hodina600€
  
Mechanický zásah technika  do 15min15€
Každé privolanie technika na radu alebo konzultáciu10€